WebZdarma.cz

P H I L A N T H R O P


Tyto stránky jsou vytvářeny na podporu vzniku a rozvíjení stejnojmenné humanistické organizace a jejího centra, což bude na dlouhé lokty po všech stránkách.
To je velký sen, realitu zatím naplňuje tvorba elektronického integrálně-antropologického periodika Phil-anthropika, literárně-hudební pásma Ladíme..., kartotéka varhan převážně z Moravy a ze Slezska, básnická tvorba.
Můžete nás podpořit svým tichým zájmem, písemným ohlasem, či dokonce plnohodnotným příspěvkem. K dispozici jsou i propagační ikonky.

Nejdřív o slovu

Lidské slovo není nic než slovo člověka. To ostatní mluví i jinou řečí. A snad každý z nás je „-phil-“, každý něco miluje a po něčem touží.

Philosof miluje Moudrost a philanthrop je vášnivým Mudrcem.

"Ohne Liebe kann die Seele nicht leben, sie will stets etwas lieben, besteht sie doch aus dem Stoff der Liebe, weil Ich sie aus Liebe erschaffen habe." (Caterina von Siena)

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits:

Novinky: